Možnosti príkazov a ovládania operátora

Možnosti príkazov a ovládania operátora

Závesný panel
  • Diaľkový ovládač
  • Palubný ovládač – nožný panel
  • Palubný vodič – kabína

 

Samohybné vozíky Morello s veľkým zaťažením môže obsluha ovládať 4 rôznymi spôsobmi. K dispozícii je aj možnosť plne automatického vozíka (AGV), o ktorej sa však hovorí v samostatnej časti.

 

Pokiaľ ide o vozíky ovládané operátorom, možnosť ovládania závisí od viacerých faktorov:
  • pracovnom prostredí samohybného vozíka: len v interiéri, len v exteriéri alebo v oboch
  • dĺžky trás, ktoré musí vozík prejsť
  • rýchlosti, ktorou sa musí samohybný vozík pohybovať
  • pracovné cykly alebo zmeny vozíka: niekoľko hodín za zmenu alebo nepretržitá práca
  • typ riadenia, ktorým je vozík vybavený

Závesný panel

Ovládanie zariadenia pomocou kábla je najjednoduchší, najlacnejší a najspoľahlivejší spôsob ovládania samohybného vozíka Morello. V tomto prípade je vozík vybavený dvoma zásuvkami v protiľahlých rohoch, ku ktorým je pripojený panel s tlačidlom vybavený káblom.

 

Obsluha musí byť vždy v blízkosti samohybného vozíka (2 alebo 3 metre). Tento typ ovládania je preto vhodný pre vozíky, ktoré nemusia prekonávať veľké vzdialenosti. Obsluha musí ísť pešo za vozíkom a zdržiavať sa v jeho blízkosti. Vozík má nízku úroveň rýchlosti a pracuje na pracovné cykly, ktoré nie sú príliš náročné z hľadiska nepretržitého pracovného času.

 

Ovládací panel s káblovým pripojením sa často dodáva ako záložné zariadenie pre klientov, ktorí sa rozhodli ako prvú možnosť použiť rádiom riadené zariadenie.

Diaľkový ovládač

Diaľkové ovládanie je najflexibilnejší spôsob ovládania samohybného vozidla Morello. V tomto prípade sa komunikácia medzi ovládacím panelom a vozíkom uskutočňuje prostredníctvom rádia vďaka prijímaču umiestnenému na palube vozíka.

 

Keďže nie je potrebný žiadny spojovací kábel, obsluha môže efektívne ovládať samohybné vozidlo rýchlym umiestnením sa do najlepšej polohy na dosiahnutie optimálnej viditeľnosti bez toho, aby ju v pohybe obmedzovalo akékoľvek zariadenie. Diaľkové ovládanie je preto obzvlášť vhodné pre všesmerové vozíky, ktoré sa vďaka schopnosti riadiť v akomkoľvek smere môžu otáčať na mieste a pracovať vo veľmi úzkych priestoroch. Obsluha musí mať úplnú voľnosť pohybu a polohy podľa potreby.

 

Keďže obsluha nie je povinná sledovať vozidlo krok za krokom a môže zostať v určitej vzdialenosti, možnosť diaľkového ovládania je vhodnejšia aj pre vozíky s trochu intenzívnejšími pracovnými cyklami.

Palubný vodič - stojan na nohy

V prípade vozíkov ovládaných nožnou doskou je obsluha umiestnená na plošine namontovanej na samotnom vozíku, zvyčajne vo vzpriamenej polohe. Obsluha je teda na palube vozidla a počas manipulačných operácií nemusí chodiť vedľa vozíka.

 

Plošina môže byť vybavená špeciálnymi ovládacími prvkami, ako je ručné koliesko a riadiaci joystick, alebo sa môže jednoducho ovládať pomocou tlačidlového panela alebo zariadenia na diaľkové ovládanie. Tento typ ovládania je preto vhodný pre vozíky, ktoré musia prejsť pomerne dlhé trasy a relatívne vyššou rýchlosťou. Ide o menej náročné riešenie pre palubného operátora, a preto je vhodné pre náročnejšie pracovné cykly, pri ktorých musí operátor/vodič pracovať nepretržite.

Palubný vodič - kabína

Pre obzvlášť dlhé trasy a relatívne vysoké rýchlosti je možné vybaviť samohybné vozidlá Morello špeciálnou kabínou vodiča. V takom prípade obsluha sedí v pohodlnej kabíne, vybavenej sedadlom, volantom, brzdovými a plynovými pedálmi, ovládacím panelom a celým radom ďalších možností na pohodlnú a efektívnu prevádzku.

 

Kabína môže byť navrhnutá ako čiastočne otvorená alebo úplne uzavretá. Uzavretá kabína, ktorá môže byť vybavená vykurovaním a klimatizáciou, je preto ideálnym riešením pre vonkajšie prevádzky, v ktorých je obsluha vystavená premenlivým poveternostným podmienkam.

 

Toto riešenie zákazníci často oceňujú ako alternatívu k dieselovým nákladným vozidlám. Samohybné vozidlo Morello s kabínou sa totiž dá nielen prispôsobiť potrebám zákazníka, pokiaľ ide o zaťaženie a rozmery, ale môže byť aj poháňané batériami a elektromotormi, čo úplne eliminuje znečistenie a zabezpečuje úplne ekologické riešenie prepravy v rámci závodu.