Výroba ocele

Riešenia pre výrobu ocele

Morello rozumie požiadavkám oceliarskeho priemyslu a má dlhoročné skúsenosti s dodávkami vysokovýkonných vozíkov pre rôzne aplikácie, produkty a procesy. Poznáme často extrémne prostredie, v ktorom sa tieto operácie musia vykonávať. Spoločnosť Morello poskytla zariadenia na manipuláciu s materiálom spoločnostiam v oceliarskom priemysle po celom svete vrátane USA, Mexika, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Španielska, Ruska, Poľska, východnej Európy, Stredného východu a ďalších.

 

Na rozdiel od mnohých iných priemyselných odvetví vedie spracovanie kovov k extrémnym podmienkam a teplotám, výparom a výparom, prachu a vláknam v atmosfére a pohybu horúcich tekutých kovov po výrobnej ploche. Toto všetko sú rizikové faktory, ktoré treba riadiť a kontrolovať pri premiestňovaní ťažkých oceľových materiálov.

Fotogaléria - Riešenia aplikované vo výrobe ocele

Produkty - Riešenia používané v sektore výroby ocele

Referencie klientov z oblasti výroby ocele