Typy riadiacich systémov

Typy riadiacich systémov

Všetky vozíky s vlastným pohonom môžu byť vybavené nasledujúcimi typmi systémov riadenia:

 

  • VS (VSP1/VSP3) – riadenie prednej nápravy
  • VC (VCP1/VCP3) – riadenie prednej a zadnej nápravy
  • ± 90° – riadenie prednej nápravy o ± 90°
  • OMNI – riadenie všetkých kolies nezávisle

 

Manipulácia s ťažkými nákladmi na podlahe pomocou samohybných vozidiel vybavených špecifickými možnosťami riadenia je riešením, ktoré sa čoraz viac využíva v priemyselných odvetviach na celom svete. Jasné výhody z hľadiska bezpečnosti a logistickej efektívnosti presviedčajú popredné spoločnosti v mnohých odvetviach, aby investovali do samohybných vozíkov s riadenými kolesami a upustili tak od prepravy ťažkých nákladov pomocou mostových žeriavov, portálových žeriavov, koľajových vozíkov a ťahaných prívesov.

 

Samohybné vozidlá využívajúce riadené kolesá sú preto mimoriadne efektívnym a účinným riešením na prepravu ťažkých nákladov s hmotnosťou od 5 ton do viac ako 1 000 ton; existujú však rôzne typy samohybných vozidiel s rôznymi možnosťami riadenia a technológiami, ktoré môžu ešte zvýšiť prevádzkové výhody a prínosy týchto vozidiel.

Riadenie prednej nápravy

Najjednoduchšou a najekonomickejšou možnosťou riadenia je riadenie prednej nápravy. Je to podobné ako pri riadení automobilov, ktoré používame každý deň. Pri tomto type riadenia je polomer otáčania pomerne veľký. V dôsledku toho sa táto možnosť používa tam, kde sú manipulačné priestory pomerne veľké a miesta nakladania a vykladania sú ľahko prístupné. Riadenie prednej nápravy sa zvyčajne používa na prepravu foriem, oceľových materiálov, ako sú zvitky, nosníky, rúry, na prepravu ťažkých strojov a podobné použitie.

Riadenie všetkých náprav

Riadenie všetkých náprav je relatívne jednoduchá možnosť riadenia, ale s výhodou menšieho polomeru riadenia. V tomto prípade sa predná aj zadná náprava riadia pod rovnakým uhlom tak, aby bol stred otáčania v bode na osi vozidla. Je to veľmi obľúbená možnosť riadenia, pretože umožňuje zmenšiť polomer riadenia pri relatívne nízkych nákladoch. Samohybné vozidlá s riadením všetkých náprav sa zvyčajne používajú v prostredí, kde nie sú veľmi veľké priestory, ale prístupové miesta ešte nie sú príliš zložité a kde sa nevyžadujú mimoriadne presné a zložité nakladacie a vykladacie polohy.

 

Táto možnosť riadenia sa opäť bežne používa v automobilovom priemysle (preprava foriem) a v oceliarskom priemysle. Široko sa využíva aj pri vozíkoch AGV, ktoré musia sledovať vopred určenú dráhu bez možnosti cúvania, a preto si vyžadujú nezávislé riadenie na prednej aj zadnej náprave, aby sa zvýšila presnosť.

± 90° riadenie

Polovičným riešením v porovnaní s vyššie uvedenými možnosťami riadenia z hľadiska nákladov a polomeru otáčania je táto možnosť, pri ktorej sa predná náprava môže otáčať o ± 90°. V tomto prípade sa stred otáčania nachádza v strede zadnej nápravy, čím sa zabezpečí pomerne malý polomer otáčania.

 

Spoločnosť Morello túto možnosť často využíva pri svojich vlastných elektrických paletových vozíkoch na prepravu ťažkých nákladov. Často sa používa pri jednosmerných AGV a pri všetkých aplikáciách, ktoré si vyžadujú menší polomer otáčania, kde môže byť obmedzený rozpočet, alebo sa musia zachovať kompaktné rozmery stroja.

Všesmerové riadenie

Technologicky najvyspelejšou a najflexibilnejšou možnosťou riadenia, ktorú spoločnosť Morello ponúka, je všesmerové riadenie. V tomto prípade sa všetky kolesá samohybného vozíka riadia nezávisle. Je teda možné pracovať s použitím ktorejkoľvek a všetkých možností riadenia uvedených na obrázku.

 

Omni jednoznačne umožňuje maximálnu flexibilitu riadenia, pretože umožňuje prácu samohybného vozíka aj v tých najužších priestoroch, kde požadovaná presnosť môže byť otázkou milimetrov.

 

Vďaka pohybu v pozdĺžnom aj priečnom smere, otáčaniu okolo svojho stredu alebo okolo konkrétneho bodu, ako aj schopnosti pohybovať sa po diagonále je samohybné vozidlo vybavené všesmerovým riadením najefektívnejším logistickým riešením. Z tohto dôvodu sa Omni používa na manipuláciu s extrémne veľkými nákladmi, ako sú nádrže, veľké chladiace zariadenia, energetické transformátory, betónové prefabrikáty, dlhé valcové predmety atď.

 

Naši klienti, ktorí sa rozhodli pre samohybné vozidlo Omni, pôsobia v odvetví ťažby ropy a zemného plynu (kde samohybné vozidlá musia pracovať na lodiach alebo plošinách na mori v extrémne stiesnených priestoroch), v energetike (výrobcovia transformátorov, chladičov, turbín, kompresorov, výmenníkov tepla, …), v námornom priemysle, v prefabrikácii, v jadrovej energetike (kde sú bremená, s ktorými treba manipulovať, vždy veľké a ťažké), v oblasti turbín a veterných turbín a v mnohých ďalších odvetviach.