Jadrový priemysel

Riešenia pre jadrový priemysel

Približne 10 % svetovej elektriny vyrábajú stovky jadrových reaktorov na všetkých kontinentoch. Okrem toho boli v priebehu rokov deaktivované rôzne typy reaktorov.


Morello poskytuje vysokovýkonné plošinové vozíky na prepravu ťažkých nákladov v rámci rôznych jadrových elektrární a zariadení v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Turecku, Fínsku a Taliansku. Naše vysokovýkonné vozíky, transportéry a automaticky navádzané vozidlá (AGV) sa používajú na vykonávanie rôznych projektov vo vnútri nových jadrových zariadení vo výstavbe a v existujúcich elektrárňach, ako aj počas procesu vyraďovania jadrových elektrární, ktoré už nie sú v prevádzke. . V tomto sektore sú veľmi prísne požiadavky a každý aspekt a detail zariadenia musí byť preštudovaný, skontrolovaný a zdokumentovaný, aby boli v súlade s týmito podmienkami. Morello poskytne všetky potrebné podporné služby a dokumentáciu podľa vašich potrieb.


Kontaktujte našich odborníkov a dozviete sa viac o technických vlastnostiach našich vysokovýkonných vozíkov na manipuláciu s ťažkými bremenami v jadrových zariadeniach.

Fotogaléria - Riešenia aplikované v jadrovom priemysle

Produkty - Riešenia používané v jadrovom priemysle

Referencie klientov z oblasti jadrového priemyslu